top of page

Vecāku atbalsta grupas

Atbalsta grupas var tikt veidotas dažādām mērķa auditorijām.

Nodarbības notiek noteiktā laikā un vietā (noteikums – tās nedrīkst būt mājas).
Labākus rezultātus var sasniegt strādājot noteiktā ritmā (ja nodarbības notiek reizi nedēļā, vēlāk – divas reizes mēnesī vai reizi mēnesī).

Atbalsta grupa piedāvā:


· apzināties, ka ir cilvēki, kas viens otru saprot un pieņem tādu, kāds katrs ir;
· izprast savas grūtības;
· drošības izjūtu, izreaģējot savas jūtas (katrs var „izlādēties” kā viņam nepieciešams);
· atjaunot ticību sev;
· atziņu, ka cilvēks nav vientuļš savās problēmās;
· saņemt savstarpēju atbalstu un palīdzību;
· dzirdēt un redzēt citu viedokļus uz sev tuvu problēmu;
· novērtēt un saprast, ko pats reāli dara;
· jaunu informāciju.

“Velku biedrība” laikā no 2000.-2020. gadam sekmē vecāku, kuri audzina bērnus vai jauniešus ar vidējiem un smagiem garīgās attīstības un citiem funkciju traucējumiem, atbalsta grupu veidošanos un darbību.

Kur notiek nodarbības?

Grupu vadītāju koordinātes

Atbalsta grupas nodarbības struktūra

Populārākie apspriestie temati

Mūsu ieteikumi atbalsta grupu darbam

Vecāku ieteikumi

bottom of page