top of page
Vecāku, kuriem ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem, vajadzības
 • Saprast bērnu

 • Nodrošināt funkcionālu ikdienas dzīvi

 • Redzēt bērnu attīstāmies

 • Būt pārliecinātam par bērna labsajūtu

 • Tikt “attaisnotiem” apkārtējo acīs

Funkcionālo traucējumu radītie redzamie un neredzamie apdraudējumi
 • Bezspēcības un nepietiekamības sajūta

 • vēlēšanās, lai bērnam nebūtu jācieš

 • vecāku pārspīlēta centība pasargāt bērnu, vai – gluži  pretēji – bērnam izvirzītas neadekvāti augstas prasības

 • bailes kļūdīties

 • jūtīgums pret kritiku

 • sevis vai citu vainošana

 • dažādu metožu un risinājumu izmēģināšana brīžos, kad parastie risinājumi nepalīdz

 • problēmu noniecināšana un cerības, ka problēmas ar laiku izzudīs

 • skaidrojumu meklēšana, bieži vien – pārāk vienkāršotu

 • stress, var būt arī dusmas un aizkaitināmība

 • resursu trūkums, kas vairo “izdegšanas” sindroma risku

bottom of page