top of page

Cilvēka vērtība ir tā eksistencē,

nevis viņa paveiktajā

Ģimenes uzdevumi

Piedzimstot bērnam, jaunajai ģimenei paveras iepriekš nezināma pasaule. Jāpieņem jauna rīcības programma ar citām jūtu izpausmes formām, fantāzijām un cerībām.

Vecākiem tiek izvirzīti četri uzdevumi:

  • Uzturēt bērna dzīvību un rūpēties par viņa attīstību;

  • Emocionāli iesaistoties, patiesi novērtēt, vai bērna psihiskā attīstība ir tāda, kādu vecāki to vēlētos redzēt;

  • Veidot un rast vietu atbalsta sistēmai, kāda ir nepieciešama šo uzdevumu veikšanai;

  • Mainīt savu identitāti, lai varētu izpildīt atdarināmā modeļa lomu.

bottom of page