top of page

Vasaras nometnes

Vasaras nometne ir vieta, kur vecākiem ir dots laiks ieklausīties dažādu speciālistu (psihologu, juristu, sociālo darbinieku, speciālo pedagogu u.c.) padomos, tikties ar citiem pieredzes bagātiem cilvēkiem.

 

Vasaras nometnes ir sākuma punkts vecāku atbalsta grupām.

Fotogrāfijas no pirmās nometnes

2016

Fotogrāfijas no

otrās nometnes

2016

Fotogrāfijas no iepriekšējām nometnēm

bottom of page