top of page

Ziedot

Sabiedriskā labuma organizācijas likums nosaka, ka personas un organizācijas, kuras ziedo ir tiesīgas saņemt nodokļu atvieglojumus.

Ziedojums ir paredzēts, lai veicinātu sabiedriskā labuma darbību, un tikai par šādiem ziedojumiem ziedotājiem pienākas nodokļu atlaides.

Ziedojuma veidi:
1. Mērķziedojums - ziedojums ar noteiktu mērķi
2. Vispārējs ziedojums - ziedotājs nenosaka izlietojuma mērķi.

Rekvizīti:

Biedrība "Velku Biedrība"
Reģ. Nr. 40008032748
Mūkusalas iela 25-1, Rīga, LV-1004
A/S Swedbank, HABALV22
Konts Nr. LV89HABA000140J038963

bottom of page