top of page
Rotaļa

Rotaļa ir sabiedrībā balstīta apmācība ģimenēm, kas audzina bērnus, kuriem ir garīgās un fiziskās attīstības traucējumi. Pasaules Veselības Organizācija.

 

Brošūrā “Rotaļa” ir ietverti bērnu, kuriem ir dažāda veida garīgās attīstības un citi funkciju traucējumi, agrīnās stimulācijas paņēmieni. Ar tiem var mācīt sazināties, pārvietoties un pašapkalpoties. Padomus var izmantot, arī rotaļājoties ar bērniem, kuru attīstība ir palēnināta vai normāla. Piedāvātās rotaļu metodes palīdzēs jūsu bērnam iepazīt apkārtējo pasauli un saprasties ar cilvēkiem.

 

Bērniem ļoti patīk rotaļāties. Rotaļas palīdz attīstīt redzi, dzirdi, valodu, kustības, veido bērna uzmanību un izpratni par apkārt notiekošo. Rotaļājoties bērns iepazīst pasauli, kurā dzīvojam. Viņš iegūst zināšanas par cilvēkiem, par dažādiem priekšmetiem un par to, kas notiek apkārt.

 

Rotaļa māca bērnam atrast kopīgu valodu ar apkārtējiem cilvēkiem. Tā palīdz viņam kļūt par pilntiesīgu ģimenes un sabiedrības locekli. Rotaļa sagatavo bērnu mācībām skolā.

 

Rotaļa – tā ir normāla bērna darbība. Zīdainis rotaļājas smaidot, izdodot dažādas skaņas, kustinot rociņas un kājiņas. Mazi bērni spēlējas, veidojot dažādas skaņas, pārvietojoties telpā. Viņi rotaļājas arī ar priekšmetiem. Vecāki bērni to dara sarunājoties, kustoties un izmantojot dažādas lietas. Viņi rotaļājas vienatnē, kopā ar citiem bērniem vai kopā ar pieaugušajiem.

 

Lielākā daļa bērnu rotaļājas bez jebkāda pamudinājuma. Bet dažus bērnus nepieciešams rosināt rotaļai.

 

Bērnus, kam ir redzes, dzirdes, runas, kustību vai citi traucējumi, nepieciešams rosināt rotaļai. Lai iemācītos rotaļāties, dažiem vajadzīgs stiprāks pamudinājums nekā pārējiem vai arī nepieciešams vairāk laika.

 

Bērnam, kam ir attīstības traucējumi, vajag rotaļāties vairāk nekā citiem bērniem. Tas palīdzēs viņam attīstīties līdzvērtīgi vienaudžiem. Rotaļas palīdzēs novērst bērna stāvokļa pasliktināšanos.

 

Dažiem bērniem nav nekādu traucējumu, tomēr viņi attīstās lēnāk nekā vienaudži. Tas var būt tādēļ, ka bērns agrāk ir slimojis vai viņam ir bijis nepilnvērtīgs uzturs. Ja jums ir tāds bērns, rotaļājieties ar viņu! Tas palīdzēs viņam attīstīties tāpat kā citiem bērniem.

 

Liela daļa šai brošūrā attēloto darbības veidu ir domāti, lai rosinātu jūsu bērnu rotaļāties. Daži veidi ir domāti, lai mudinātu bērnu uz pašaprūpi, saskarsmi ar citiem cilvēkiem un patstāvīgu pārvietošanos. Bērnam ir jāgūst gandarījums no rotaļas. Turklāt, ja bērnam patīk kaut ko darīt, viņš ātrāk iemācīsies to veikt patstāvīgi.

 

Brošūru “Rotaļa” (2005.g.) var iegādāties “Velku biedrības” birojā, Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 3-30, iepriekš piezvanot pa tālruni 26555205.

Grāmatu “Rotaļa. Apmācības brošūra ģimenēm ar bērniem, kuriem ir funkciju traucējumi”

var iegādāties:  

http://gramata24.lv/products/rotala-apmacibas-brosura-gimenem-kas-audzina-bernus-kuriem-ir-attistibas-traucejumi/

bottom of page