top of page

Pieskaries man!

Ilva Elnebija. Pieskaries man! Taktilās komunikācijas nozīme bērna attīstībā, UDK 373.2+376(035) El 650 (Om du inte rör mig så dör Jag. Den taktila kommunikationens betydelse för barns utveckling. Ylva Ellneby )

Zināšanas par bērna attīstību sniedz padziļinātu ieskatu viņa vajadzībās un izpratni par tām – to šajā grāmatā apliecina Ilva Elnebija, ļaujot mums satikties ar daudziem bērniem, kuriem reiz palīdzējusi veiksmīgi attīstīties. Viņa mudina mūs pamanīt bērnus, kas neuzdrošinās piedalīties pārējiem vienaudžiem tik pašsaprotamajās rotaļās, jo šie bērni gluži vienkārši netiek ar tām galā.

Autore palīdz mums saprast pieskāriena jeb taktilās komunikācijas lielo nozīmi bērna attīstībā. Viņa liek mums apzināties, ka mēs nedrīkstam dzīvot ar attieksmi „pagaidīsim un paskatīsimies”. Ir jārīkojas – un tieši tagad.

Šī praktiskā rokasgrāmata ir lielisks palīgs ne tikai visiem, kas strādā bērnu aprūpē, bet arī mazu bērnu vecākiem un vecvecākiem.

 

Grāmatas autore Ilva Elnebija ir pirmsskolas skolotāja un speciālā pedagoģe, grāmatas ievadā viņa raksta:

Vēstījums bija nepārprotams. Ja tu man nepieskarsies, es miršu! Puisēna Fareka un viņa vienaudžu tukšie acu skatieni kādā Jordānijas bērnunamā mani pamudināja rīkoties ar tādu spēku, kādu nekad agrāk savā dzīvē nebiju pieredzējusi. Mēs nevaram izdzīvot, ja mums neviens nepieskaras, ja mūs neredz, ja mēs nevienam neesam vajadzīgi. Kontakts un pieskāriens – tieši tas mazajam Farekam bija vajadzīgs, lai zēnam rastos motivācija dzīvot. Saskarsme (kontakts) un pieskāriens zēnam iezīmēja robežšķirtni starp dzīvību un nāvi. Šī atklāsme manī radīja spēcīgu iespaidu un iedvesmoja uzzināt vairāk par taktilo maņu un taktilās komunikācijas nozīmi cilvēka dzīvē.

Pieskāriens ir ne tikai ceļš uz emocionālo kontaktu. Taktilā komunikācija ir saistīta arī ar spēju iemācīties. Es atklāju, cik daudz cilvēku pienācīgi nenovērtē taktilās maņas nozīmību. Stimulēt bērna motoriku un uztveri, ja trūkst zināšanu par visagrāk attīstīto maņu savstarpējo saistību, – tas ir kā būvēt māju bez pamatiem. Par spīti mūsu pūlēm, bērns neattīstās, un mēs nesaprotam, kāpēc. Tomēr vairumam pieaugušo, kas audzina bērnus un strādā ar tiem, piemīt intuīcija un neapjaustas zināšanas, ko viņi izmanto, lai palīdzētu bērniem lēnām virzīties uz priekšu attīstībā.

Tādā gadījumā pieaugušais un bērns satiekas pareizā saskarsmes un rotaļu līmenī. Ja bērnu pakļauj pārāk spēcīgiem stimuliem vai izvirza tam nesamērīgi augstas prasības, bērns apjūk, un viņam var rasties grūtības atbildēt uz šiem stimuliem.

Grāmatā esmu vēlējusies parādīt sakarības starp mūsu agrīni attīstītajām maņām un bērna attīstību pirmsskolas vecumā. Grāmata iecerēta kā praktiska rokasgrāmata, kurā ietverti arī piemēri un uzdevumi.

Daudzi no šeit minētajiem piemēriem ir atspoguļoti arī Zviedrijas TV programmā „Kustības pirmsskolas vecuma bērniem”.

Tikšanās ar Fareku spēcīgi pamudināja rīkoties un vienlaikus ļāva man saprast, kas ir izšķirošie faktori bērna attīstībā. Lai tevi redz. Lai tev pieskaras. Lai kāds tev pievērš uzmanību.

Bērna vajadzības atklāsies, ja uzmanīgāk pavērosim un patiešām ieraudzīsim, ko viņš dara. Visam bērnu darītajam ir kāda jēga, pat ja pirmajā brīdī to nespējam saskatīt. Daudzos gadījumos mēs varam bērniem palīdzēt novērst šķēršļus, un tas pat neprasīs īpaši lielu piepūli.

Manuprāt, attieksme „pagaidīsim un paskatīsimies” ir nodevība pret bērniem. Lai bērnudārza grupiņa kļūst par īstu sajūtu valstību, kur bērni paši var izvēlēties sev vajadzīgo! Dosim lielākajiem bērniem laiku un izdevību vairāk attīstīt savas spējas un spēkus! Pirmkārt un galvenokārt – redzēt un pieņemt bērnu tādu, kāds tas ir.

Šī grāmata ir izdota projekta „Taktilās stimulācijas mācību programma – speciālās izglītības atbalsta metode”, identifikācijas Nr. 2007. NVOF3.1./73/02, ietvaros ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par grāmatas saturu atbild Velku biedrība. Projektu līdzfinansējusi organizācija Cerību Zvaigzne. Somija (Star of Hope. Finland).

Projekta noslēgumā šī grāmata nonāca bibliotēkās, speciālajās izglītības iestādēs, bērnu sociālās aprūpes centros un ģimeņu atbalsta grupu dalībnieku gāmatu plauktos.

bottom of page