top of page
Rehabilitācija sociālajā vidē Latvijā

Rehabilitācija sociālajā vidē Latvijā, cilvēkiem ar funkciju traucējumiem autors  Gabors Tirolers (Gabor Tiroler) ir rehabilitācijas un veselības aprūpes speciālists, fizioterapeits. Līdz 1997. gadam pasniedzējs Upsalas Universitātē, vēlāk strādājis par konsultantu Pasaules Veselības organizācijas, ANO, Sarkanā Krusta, Glābiet Bērnus, SIDA u.c. veselības aprūpes un citos projektos.

 

Gabors Tirolers raksta:

 

Grāmata veidota kā atbalsts personām, kam ir funkcionālie traucējumi, viņu ģimenēm, organizācijām un visiem, kam rūp pakalpojumu uzlabošana un cilvēktiesību veicināšana Latvijā. Tā tapusi dialogā ar palīdzības organizācijām “Velku Fonds” Latvijā un “Cerību zvaigzne” Zviedrijā, un apkopoto Einara Helandera (Einar Helander), Karla Grunevalda (Karl Grunewald), Tūres Jensona (Ture Jönsson), Anitas Musbergas (Anita Mossberg) un mana darba pieredzi Zviedrijas, Austrumeiropas, Centrāleiropas un daudzās citās pasaules valstīs, kur esam piedalījušies personām, kurām ir funkciju traucējumi, domātās programmās. Izmantots arī žurnālā “OrthoLetter” publicētais Annas Lindstrēmas (Anna Lindström) un Andersa Ekelunda (Anders Eklund) raksts. Reizē ar šo grāmatu latviešu valodā ir pārtulkota Pasaules Veselības Organizācijas izdotās rokasgrāmatas 26. Apmācības burtnīca “Rotaļa”.

 

Izdevuma galvenā tēma ir rehabilitācija sociālā vidē (turpmāk tekstā - RSV) un personu, kam ir funkciju traucējumi, iekļaušana izglītības iestādēs, darba vietās - sabiedrībā.

 

Vecāki, draugi, aprūpētāji!

Paļaujieties uz saviem spēkiem un spējām un sāciet ar to, kas jums jau ir! Atrodiet pieejamos resursus un izmantojiet tos!

 

Vajadzības un resursi bērniem un pieaugušajiem, kam ir funkcionālie traucējumi, un viņu ģimenēm, ir tādas pašas kā pārējiem cilvēkiem, bet tās papildina īpašas, ar funkciju traucējumiem saistītas vajadzības.

 

Personas ar funkcionāliem traucējumiem vēlas dzīvot kopā ar savu ģimeni, rūpēties paši par sevi, pārvietoties (mājās un apkārtnē), mācīties skolā, rūpēties par savu mājokli, strādāt, piedalīties sabiedriskajā dzīvē.


Īpašās vajadzības varētu būt šādas:

  • aprūpe, piemēram, medicīniskā aprūpe;

  • funkciju trenēšana – rehabilitācija šī jēdziena šaurākajā izpratnē, piem., vingrinājumi;

  • speciālā izglītība – žestu valoda nedzirdīgajiem, spēja orientēties neredzīgajiem, saskarsmes un sociālie treniņi;

  • profesionālā rehabilitācija – sagatavot personu, kam ir funkciju traucējumi, profesionālai apmācībai vai darbam.

 

Kad īpašās vajadzības ir apmierinātas, personai, kam ir funkcionālie traucējumi, vajadzētu būt pieejamiem vispārējiem pakalpojumiem, kas attiecas uz ikvienu:

  • ienākumu gūšana (iespējams, ar papildu konsultāciju palīdzību);

  • līdzdalība sabiedriskajā dzīvē;

  • cilvēktiesības;

  • cilvēka cienīga dzīve tāpat kā visiem pārējiem.”

 

Gabors Tirolers dzīvojis un strādājis dažādās pasaules valstīs, tai skaitā Latīņamerikā, Austrumeiropā un citur. Rehabilitācijas projektos ir iegūta plaša pieredze, sākot no pašiem pamatiem līdz valsts pārvaldes līmenim.

 

            Gabors Tirolers ir dzimis Ungārijā. 1956. gadā viņa vecāki ir spiesti pamest dzimteni. Kopš tā laika Tiroleru ģimene dzīvo Zviedrijā.

 

Brošūru “Rehabilitācija sociālajā vidē Latvijā, cilvēkiem ar funkciju traucējumiem” (2005.g.) var iegādāties “Velku biedrības” birojā, Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 3-30, iepriekš vienojoties pa tālruni 26555205.

Grāmatu “Rehabilitācija sociālajā vidē Latvijā, cilvēkiem ar funkciju traucējumiem” var iegādāties:

http://gramata24.lv/products/rehabilitacija-socialaja-vide-latvija-cilvekiem-ar-funkciju-traucejumiem/

bottom of page